5 × five =

Zastrzyk Słowa – Uroczystość Najświętszej Trójcy 7 czerwca 2020