16 − 11 =

ŚDM Gdańsk – Kraków 2016 18 stycznia 2017