sześć + osiemnaście =

Katecheza liturgiczna o Wigilii Paschalnej 11 kwietnia 2020