pięć × dwa =

Katecheza liturgiczna o Niedzieli Palmowej czyli Męki Pańskiej 5 kwietnia 2020