6 + 4 =

Dzień Przyjaciół GSD 2019 26 maja 2019

Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. (Syr 6, 14).

Podobnie, dla wspólnoty GSD skarbem są jej Przyjaciele, którzy wspierają kleryków i przełożonych na różne sposoby, przede wszystkim swoją modlitwą. Toteż tak ważnym dniem w ciągu roku jest Dzień Towarzystwa Przyjaciół GSD.

26 maja do naszego Seminarium przybyli członkowie Towarzystwa, nasi Przyjaciele, aby spotkać się z alumnami i przełożonymi oraz by dowiedzieć się, co w ostatnim roku wydarzyło się we wspólnocie seminaryjnej. Punktem centralnym była Msza św. w Archikatedrze Oliwskiej, której przewodniczył ksiądz rektor Krzysztof Kinowski. Eucharystię poprzedził koncert organowy, zorganizowany specjalnie dla naszych gości.

Następnie nasi przyjaciele mieli okazję uczestniczyć w części artystycznej przygotowanej przez kleryków. Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem, wspólnym śpiewem oraz nabożeństwem majowym.