19 + two =

Życzenia wielkanocne 16 kwietnia 2022

Drodzy Przyjaciele!

„Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»” (J 20,19). Światło Zmartwychwstałego Pana rozjaśnia mroki naszych serc. Książe Pokoju, Bóg Mocny jest z nami i obdarza nas swoim Życiem.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam wielkiej łaski Jego pokoju, wyzwolenia od lęku i smutku. Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego niosą Wam nadzieję, niech Pan obdarzy zdrowiem duszy i ciała, a nasza miłość i wiara niech odradzają się w zaufaniu do Jego miłosierdzia.

Wraz z darem modlitwy przesyłamy Wam serdeczne przyjacielskie pozdrowienia – wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego.