5 × 1 =

Wybory samorządu kleryckiego 13 grudnia 2018

W czwartek, 13 grudnia, cała wspólnota seminaryjna zebrała się w refektarzu, aby jak co roku wybrać samorząd klerycki, czyli nowego dziekana i wicedziekana alumnów. Największe zaufanie zdobył kleryk Wiktor Szponar z roku V, który został wybrany nowym dziekanem, oraz kleryk Jakub Wojewódka z roku IV, który został nowym wicedziekanem. Serdecznie gratulujemy i życzymy Bożego błogosławieństwa w pełnieniu nowych zadań we wspólnocie Gdańskiego Seminarium Duchownego.