twelve + 16 =

Wigilia w GSD 22 grudnia 2021

Dzień przed wyjazdem do parafii rodzinnych na święta Bożego Narodzenia, w naszym Gdańskim Seminarium Duchownym obchodziliśmy, jak każdego roku, wigilię seminaryjną.

Zaczęła się ona od popularnych i tradycyjnych jasełek, które zostały przygotowane przez naszych najmłodszych braci. Tym razem tego zadania podjął się propedeutyk – bracia z roku I.

Po przedstawieniu poszliśmy na kolację wigilijną, podczas której kolędowaliśmy wraz z przełożonymi, profesorami oraz biskupami.

Po zakończeniu oficjalnego kolędowania z profesorami oraz pracownikami kurii metropolitalnej przygotowaliśmy się na dłuższe kolędowanie, które kończy się późnym wieczorem. Każdy z nas był przypisany do kilku różnych grup, które miały zaśpiewać wybraną przez siebie kolędę.

Po raz pierwszy na wieczornym kolędowaniu nie zabrakło biskupów, którzy pomimo licznych obowiązków oraz napiętego harmonogramu przewidzianego na następny dzień, spędzili czas wspólnie z nami na kolędowaniu aż do 23.00.