four + 2 =

Weekend w Seminarium 4 marca 2018

W dniach 2-4 marca br. w Gdańskim Seminarium Duchownym 22 młodych mężczyzn uczestniczyło w spotkaniu „Weekend w Seminarium”, dzięki któremu mogli zapoznać się życiem seminaryjnym.

Uczestnicy brali udział w Drodze Krzyżowej, wykładach wygłoszonych przez przełożonych naszej Wspólnoty, a także mieli okazję nawiedzić Centrum Ekumeniczne św. Brygidy. Oprócz „oficjalnych” punktów w planie dnia, zostali zaproszeni „na kawę” do pokojów kleryckich. Uczestniczyli także we Mszach św. i nabożeństwach.

„Weekend w Seminarium” jest wydarzeniem od wielu lat organizowanym w naszym seminarium. Ma on umożliwić młodym ludziom w zapoznaniu się z życiem seminaryjnym oraz pomóc w rozeznaniu własnego powołania.

Zobacz galerię wydarzenia