twenty + eight =

Uroczystość NSPJ oraz wyznanie wiary kandydatów do święceń diakonatu 19 czerwca 2020

19 czerwca, w piątek, po kilkudniowych rekolekcjach przygotowujących do przyjęcia sakramentu kapłaństwa w stopniu diakonatu, powrócili do nas Bracia z roku V. Tego dnia wieczorem zgromadziliśmy się całą wspólnotą na uroczystych nieszporach, połączonych z wyznaniem wiary i złożeniem ślubów celibatu przez kandydatów do diakonatu.

W krótkim słowie, które Ksiądz Rektor skierował do przyszłych diakonów, można było usłyszeć, że je st to sakrament służby na wzór Jezusa. Kapłan musi codziennie upodabniać się do Chrystusa, który przyszedł po to, aby służyć, a nie aby Mu służono. Jest to ważna część waszego kapłaństwa, do grona którego jutro oficjalnie zostaniecie włączeni na mocy święceń. To także nasze ogromne życzenie, abyście nigdy nie zapominali, że kapłaństwo to służba, a nie zaszczyty – zakończył przewodniczący liturgii Ksiądz Rektor.

Następnie każdy z kandydatów podchodząc do ołtarza kładł swoją rękę na Świętej Ewangelii. Wypowiadając słowa przysięgi zobowiązywał się do jej głoszenia zgodnie z wiarą Kościoła katolickiego oraz do zachowania czystości, aż do końca swojego życia. Jest to ważna część życia kapłańskiego, która pozwoli w pełni oddać się Chrystusowi i głoszeniu Jego nauki.

Wcześniej z samego rana podczas Mszy Świętej dziękowaliśmy Bogu za zdane egzaminy i zakończoną sesję. Wyrazem tego było odśpiewanie hymnu „Te Deum” oraz dziękczynienie w sercu każdego z nas za kończący się rok formacyjny.