20 − 10 =

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 3 maja 2022

W niedzielę, 3 maja, w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego uczestniczyła w Mszy św., celebrowanej przez bp. Wiesława Szlachetkę, w bazylice konkatedralnej w Gdańsku.

Hierarcha, odwołując się w homilii do Ewangelii, zwrócił uwagę, że Maryja stając się Matką św. Jana, stała się również Matką każdego wierzącego. Dodał, iż naród Polski, który 1056 lat temu przyjmował wiarę w Chrystusa, także wziął Maryję do siebie. Od tego momentu w dziejach naszego narodu pojawiło się wiele cudownych znaków królewskiej opieki Matki Bożej. Biskup zakończył homilię prośbą skierowaną do Maryi, aby wypraszała pokój na Ukrainie i nawrócenie najeźdźcom, a także aby prowadziła wszystkich do swojego Syna, w którym jest odpuszczenie grzechów i życie wieczne.

Eucharystię zakończyło wspólne odśpiewanie „Bogurodzicy” – najstarszego hymnu, znanego już w 1410 r. podczas bitwy pod Grunwaldem.