three × 4 =

Świąteczne życzenia 22 grudnia 2018

 

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką, nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło (Iz 9,1).

 

 

Drodzy Przyjaciele i Sympatycy Gdańskiego Seminarium Duchownego,

          Oczekiwania mesjańskie wyrażone przez proroka Izajasza zrealizowały się w przyjściu na świat „światłości z wysoka”, Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Słowa te nabrały wymiaru symbolicznego w historii naszego narodu, kiedy 100 lat temu obchodzono pierwsze Boże Narodzenie w niepodległej Polsce. Izajaszowe proroctwo odczytywano wtedy w kontekście drogi naszego narodu z ciemności zaborów i niewoli do wolności i niepodległości. Obchody narodzin Jezusa Zbawiciela ogłaszały bowiem pokój, radość i wesele w odrodzonej Polsce. I dzisiaj prosimy, by Boże Dziecię podniosło swą rękę – jak śpiewamy w znanej kolędzie – i pobłogosławiło naszą Ojczyznę miłą, by w dobrych radach i w dobrym bycie wspierało jej siłę swą siłą; naszą Ojczyznę i wszystko co ją stanowi, a więc i nasze domy, i nasze majętności, i wszystkie wioski z miastami. Modlimy się więc także słowami Stanisława Wyspiańskiego: Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą.

          Przy wigilijnym stole dzielimy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba. Zwyczaj ten zapoczątkowany przez polską szlachtę nadaje gestowi łamania chleba wymiar symboliczny, czyniąc z niego znak braterstwa, pojednania, miłości, przyjaźni, a także pokoju. Niech piękno tradycji, piękno polskich kolęd będzie nam pomocą w przeżywaniu świąt Narodzenia Pańskiego, a zbliżający się Nowy Rok niech nam przyniesie pomyślność i wszelkie sukcesy twórcze i osobiste. Życzmy sobie, aby Bóg był prawdziwie z nami!

          Wszystkim naszym Przyjaciołom i Sympatykom życzymy odwagi wobec świata i pokory wobec Boga. Odnawiajmy się w Jego miłości każdego dnia, odkrywajmy coraz bardziej dar powołania, jakim zostaliśmy obdarzeni, i bądźmy coraz silniej zjednoczeni z naszym Panem. Niech Wcielone Słowo Boga umacnia nas w zdrowiu, pokoju i radości, a czuwająca u żłóbka Maryja uprasza potrzebne łaski i moc na trudy każdego dnia Nowego Roku.

 

Z modlitewną pamięcią,

ks. Krzysztof Kinowski
rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego
wraz z całą wspólnotą seminaryjną