16 − 1 =

Spotkanie Towarzystwa Przyjaciół GSD 29 maja 2022

Niedziela, 29 maja, była bardzo ważnym dniem dla Gdańskiego Seminarium Duchownego. Stanowią je nie tylko księża moderatorzy, profesorowie, pracownicy i klerycy, ale jego największą częścią są nasi drodzy Przyjaciele.

Tego dnia, po blisko dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, odbył się zjazd Towarzystwa Przyjaciół GSD. Skupia ono osoby, dla których formacja i wychowanie przyszłego pokolenia kapłanów jest ważne, i które czują się odpowiedzialne za gdański Kościół.

Spotkanie rozpoczęło się przywitaniem wszystkich obecnych w auli im. św. Jana Pawła II. Następnie udaliśmy się do archikatedry oliwskiej na koncert organowy, specjalnie przygotowany na tę okazję, oraz uroczystą Mszę św.

Eucharystii przewodniczył Rektor GSD, ks. kan. dr Krzysztof Kinowski, który w homilii podkreślił, że mamy najlepszych Przyjaciół na świecie. Wielu z nich nie tylko wpatruje się w niebo, jak Apostołowie podczas Wniebowstąpienia Jezusa, ale także są oni przedstawicielami naszego seminarium w świecie. Nasi Przyjaciele wspierają nas przede wszystkim swoją modlitwą, ofiarą, dobrym słowem, a także ofiarowują za nas swoje cierpienia i w ten sposób wypraszają łaski potrzebne Kościołowi.

Po Mszy św. ponownie udaliśmy się do auli na część muzyczno-artystyczną, podczas której przedstawiono proces formacji seminaryjnej, przeprowadzono ciekawe quizy oraz wystąpił zespół klerycki, stworzony w ubiegłym roku przez braci z roku propedeutycznego.

Spotkanie zakończył uroczysty obiad przygotowany w refektarzu pocysterskim oraz nabożeństwo majowe, zwieńczone przemówieniem Rektora GSD, wyrażającym głęboką wdzięczność naszym gościom za ich obecność, a przede wszystkim modlitwę. Taki dzień jak ten jest doskonałą okazją, aby spotkać się i osobiście podziękować wszystkim naszym Przyjaciołom.