1 × 4 =

Rekolekcje wielkopostne 20 lutego 2021

W środę popielcową, 17 wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego rozpoczęła swoje rekolekcje wielkopostne. Dla braci z roku III był to czas bezpośredniego przygotowania przed przyjęciem posługi lektoratu. Nauki rekolekcyjne głosił ks. dr Jacek Połowianiuk, który posługuje w Warszawie oraz wykłada nauki prawne na Politechnice Warszawskiej. W swoich konferencjach mówił o potrzebie dawania pierwszeństwa życiu duchowemu, aby w przyszłości móc dawać Chrystusa ludziom. Ksiądz rekolekcjonista przypomniał także o tym, że post ma być formą umartwienia dla Boga, a jałmużna dawaniem nie tego co zbywa, ale tego co ważne. Kaznodzieja podkreślił również potrzebę budowania wspólnoty kapłańskiej i prawdziwej przyjaźni która jest jak twierdza niezdobyta. Wdzięczni za ten czas, polecamy ks. Jacka dobremu Bogu oraz opiece Matki Bożej.