5 × three =

Rekolekcje na początek roku akademickiego 1 października 2020

Tradycyjnie rok akademicki w Gdańskim Seminarium Duchownym rozpoczął się rekolekcjami, które trwały od dnia przyjazdu do środy. Wygłaszał je ks. dr Bogdan Kulik należący do zgromadzenia księży Misjonarzy Świętej Rodziny.   Na co dzień ks. Bogdan jest duszpasterzem Apostolstwa Dobrej Śmierci.

Tematem przewodnim tegorocznych nauk był eschatologiczny, czyli ostateczny cel naszego życia – Jezus Chrystus. Ks. Bogdan wielokrotnie podkreślał, że to Bóg, który jest miłością powinien być w centrum życia każdego Chrześcijanina.

Rekolekcjonista poruszył także temat rzeczy utrudniających wejście w szczególną relacje z Chrystusem, nazywając je „łańcuchami”, którymi odciąga nas od Boga zły duch. Nie tylko wskazał „łańcuchy”, które mogą nam przeszkadzać w życiu, ale także powiedział jak się z nich uwolnić.

Ks. Bogdan opowiedział również o funkcjonowaniu swojego duszpasterstwa. Posiada ono trzy cele: wytrwanie dla wierzących, nawrócenie dla obojętnych i niewierzących oraz dobra śmierć dla wszystkich.

Księdzu Rekolekcjoniście dziękujemy za czas spędzony z naszą wspólnotą seminaryjną oraz życzymy Obfitości Bożych łask i opieki Matki Bożej w życiu kapłańskim!