8 + 7 =

Rekolekcje na początku roku akademickiego 30 września 2021

We wtorek, 28 września wspólnota Gdańskiego Seminarium Duchownego rozpoczęła swoje rekolekcje przed rozpoczęciem nowego roku formacji. Dla braci z roku III był to czas bezpośredniego przygotowania przed przyjęciem stroju duchownych. Nauki rekolekcyjne głosił ks. dr hab. Robert Skrzypczak, który posługuje w Warszawie oraz wykłada teologię dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym i w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. W swoich konferencjach mówił o potrzebie uchwycenia się Słowa Bożego, aby móc głosić je ludziom. Ksiądz rekolekcjonista zaznaczał, że Jezus chce uwolnić każdego człowieka od samotności i pustki. Konieczne do tego jest zaufanie wobec Jezusa. Kaznodzieja podkreślał również potrzebę reakcji na głos Boga oraz pozwolenia Mu się poprowadzić. Wdzięczni za ten czas, polecamy ks. Roberta dobremu Bogu oraz opiece Matki Bożej.