4 × five =

Pielgrzymka do Wilna 3 maja 2022

Tegoroczny majówkowy weekend nasza wspólnota seminaryjna spędziła za granicą – na Litwie. Pielgrzymce, połączonej z miło spędzonym czasem, sprzyjało intensywne zwiedzanie miast, kościołów i sanktuariów, zwłaszcza w Wilnie i okolicach.

Już następnego dnia, po przylocie do Wilna, udaliśmy się na Starówkę, aby zobaczyć zabytkowe miasto. Wizytę w stolicy rozpoczęliśmy od zwiedzenia barokowego kościoła św. Piotra i Pawła na Antokolu, następnie odwiedziliśmy neoklasycystyczną bazylikę archikatedralną św. Stanisława Biskupa i Władysława z wczesnobarokową kaplicą św. Kazimierza i wiele innych miejsc. Odwiedziliśmy także główne miejsce kultu w Wilnie, czyli Ostrą Bramę, gdzie przy cudownym obrazie Matki Bożej celebrowaliśmy Eucharystię i modliliśmy się w intencji Towarzystwa Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego, wszystkich znajomych i pracowników naszego domu.

Kolejnego dnia pojechaliśmy autokarem do Trok, gdzie zobaczyliśmy zamek i sanktuarium z cudownym obrazem Matki Bożej Trockiej. Tego dnia Mszę św. celebrowaliśmy przy grobie bł. abp. Teofila Matulionisa w Katedrze Przemienienia Pańskiego w Koszedarach.

Ostatniego dnia udaliśmy się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie, aby przy cudownym obrazie, autorstwa Eugeniusza Kazimirowskiego, uczestniczyć w Eucharystii. To pierwszy obraz, który powstał po objawieniach św. Faustyny Kowalskiej i jedyny, który ona widziała. Ważnym punktem tego dnia była modlitwa na cmentarzu na Rossie, gdzie została pochowana matka i serce Józefa Piłsudskiego. W samym Wilnie zobaczyliśmy także wiele miejsc związanych z polskim wieszczem Adamem Mickiewiczem.