4 + four =

Październik – Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny 2 października 2019

Papież Franciszek w liście do prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego, ogłosił październik br. Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym z okazji setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud. Dokumentem ten ma na celu rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego.

Mottem bieżącego miesiąca są słowa: Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie.
Papież zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Chodzi o to, aby wszystkim wiernym leżało na sercu głoszenie Ewangelii i przekształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewangelizacyjne; aby rozwinęło się umiłowanie misji, będących umiłowaniem Jezusa, ale jednocześnie miłością do Jego ludu.

Zachęcamy do lektury listu papieża Franciszka, który jest dostępny tutaj.

Strona internetowa Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: http://www.october2019.va

źródło: Papieskie Dzieła Misyjne