three × three =

Odpust seminaryjny 25 listopada 2017

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata jest świętem patronalnym Gdańskiego Seminarium Duchownego. Dlatego 25 listopada wspólnota seminaryjna obchodziła swoje święto.

Uroczystości rozpoczęły się nieszporami celebrowanymi przez ks. rektora Krzysztofa Kinowskiego. Ks. rektor przypomniał prawdziwy sens królowania Jezusa. Wspomniał, że Chrystus króluje w naszej ojczyźnie nie poprzez demonstracje i manifestacje, lecz poprzez wprowadzanie Królestwa Bożego na ziemi, czyli przez uczynki serca względem bliźnich.

Następnie ks. rektor w imieniu wspólnoty Gdańskiego Seminarium Duchownego odnowił akt przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Na zakończenie nabożeństwa poświęcono nowe ornaty, będące darem kleryków dla seminarium z racji odpustu.

Zobacz galerię wydarzenia