sześć + 14 =

Nieszpory z uroczystym wyznaniem wiary 3 czerwca 2022

W piątek, 3 czerwca, Gdańskie Seminarium Duchowne przeżywało nieszpory z uroczystym wyznaniem wiary przez diakonów.

Ten szczególny wieczór ma miejsce w tradycji seminaryjnej dzień przed święceniami kapłańskimi w stopniu prezbiteratu. Diakoni u progu przyjęcia drugiego stopnia sakramentu święceń przed całą wspólnotą uroczyście wyznają wiarę katolicką, której będą nieustannie strzec i ją głosić. Modlitwie przewodniczył Rektor GSD, ks. Krzysztof Kinowski.

W krótkim słowie skierowanym do przyszłych kapłanów, poruszył temat troski o Kościół. Każdy z nas otrzymał przez niego liczne łaski i w nim kształtował swoje powołanie. To zobowiązuje nas do troski o Kościół, także w aspekcie powołaniowym. Mamy pokazywać dobro i piękno kapłaństwa oraz nigdy nie stracić z pola widzenia odniesienia do Kościoła.