5 + four =

Ministeria GSD 2020 4 lutego 2020

Nasze seminarium jest domem jak każdy inny, dlatego dla właściwego jego funkcjonowania musimy podzielić się obowiązkami. Dzisiaj w naszej wspólnocie odbyło się odczytanie funkcji jakie klerycy będą wypełniać w nowym semestrze. Tradycją w naszym seminarium jest przekazanie pasa prałackiego nowo wybranemu ceremoniarzowi przez ceremoniarza ustępującego z urzędu. Aktualnie w skład zarządu kleryckiego wchodzą:

Dziekan – kl. Jakub Wojewódka

Wicedziekan – kl. Tomasz Jaworski

Główny Ceremoniarz – kl. Michał Czyż

Referent Gospodarczy – kl. Łukasz Franus

Wszystkim klerykom gratulujemy nowych funkcji i życzymy owocnej pracy na rzecz całej wspólnoty! 🙂