2 + 20 =

Kandydatura roku V 27 października 2018

W sobotę, 27 października, w kolegiacie pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu miał miejsce uroczysty obrzęd ad missio, czyli oficjalne przyjęcie kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu. Eucharystii przewodniczył ks. bp Zbigniew Zieliński. Kandydatami do święceń diakonatu i prezbiteratu zostało siedmiu kleryków piątego roku. Święcenia diakonatu przewidziane są na 22 czerwca.

Z obrzędu przyjęcia kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu:

[Ks. bp Zbigniew Zieliński]: Drodzy synowie,

Przełożeni i profesorowie, którym zlecono wasze przygotowanie, oraz inni, którzy was znają, wydali o was dobre świadectwo, któremu w pełni ufamy.

Dlatego pytam każdego z was:

Czy odpowiadając na powołanie Boże, chcesz tak się przygotować, abyś mógł we właściwym czasie godnie przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu i spełniać w Kościele te posługi?

Kandydaci odpowiadają: Chcę.

Czy chcesz tak kształtować swoje życie duchowe, abyś mógł wiernie służyć Chrystusowi i Jego mistycznemu Ciału to znaczy Kościołowi?

Kandydaci odpowiadają: Chcę.

Kościół z radością przyjmuje wasze postanowienie. Niech Bóg dokończy dzieła, które w was rozpoczął.

Wszyscy odpowiadają: Amen.