17 − fifteen =

Zakończenie sesji egzaminacyjnej 9 lutego 2022