five × 3 =

XIV Bałtycki Festiwal Nauki 24 maja 2017

W ramach konferencji naukowej zostanie podjęty temat: „Sposoby głoszenia Słowa Bożego dawniej i dziś”. Zostaną wygłoszone następujące referaty:

  1. „Metody interpretacji tekstów biblijnych stosowane przez św. Pawła i ich aktualność” – ks. dr Grzegorz Rafiński
  2. „Głoszący Słowo jako świadek osobistego doświadczenia przemiany na przykładzie mów Piotra w Dziejach Ap. oraz mowy Billa W. z okazji XX-lecia AA w 1955 r.” – ks. dr Krzysztof Grzemski
  3. „Głoszenie Słowa wg De docta christiana św. Augustyna” – ks. dr Krystian Wilczyński
  4. „Hermeneutyka biblijna – aktualność wskazań adhortacji Verbum Domini (2010)” – ks. dr Andrzej Dańczak
  5. „Świętość głosiciela słowa Bożego” – ks. dr Łukasz Białk
  6. „Głoszenie Słowa Bożego jako formacja osobowości” – ks. dr Mirosław Piskozub
  7. „Seryjnie” czy „indywidualnie”, czyli w jaki sposób głosić homilię do nowożeńców”. – ks. dr Krystian Kletkiewicz

Serdecznie zapraszamy do Auli Jana Pawła II. Rozpoczęcie konferencji o godz. 15:00.