four × 4 =

Uroczystość MB Królowej Polski 3 maja 2020

Święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918.