4 × one =

Rozpoczęcie sesji egzaminacyjnej 29 stycznia 2022

W sobotę, 29 stycznia, klerycy rozpoczną sesję egzaminacyjną sprawdzającą ich wiedzę oraz przystępują do egzaminów zaliczających semestr zimowy studiów filozoficzo-teologicznych w Gdańskim Seminarium Duchownym, afiliowanego do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Sesja potrwa do 9 lutego. W tych dniach wzmożonego wysiłku, otoczmy wszystkich alumnów modlitewną pamięcią i prośmy dla nich o światło Ducha Świętego podczas zdawanych egzaminów.