fifteen − 1 =

Rozpoczęcie praktyki katechetycznej 3 kwietnia 2019