six + 16 =

Rozpoczęcie praktyki katechetycznej 3 kwietnia 2019