17 − one =

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 17 czerwca 2018