1 × 3 =

Odpust kaplicy seminaryjnej – Bł. Męczenników Gdańskich 12 czerwca 2024