14 − 6 =

Odpust Archidiecezjalny ku czci św. Wojciecha 5 maja 2019