12 − two =

Obrona prac magisterskich 25 lutego 2020

We wtorek, 25 lutego, diakoni naszej archidiecezji będą bronić swoich prac magisterskich na wydziale teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.