20 − seventeen =

Kawa obłóczynowa 28 października 2019

28 października, w poniedziałek, zgodnie z tradycją, po obłóczynach alumnów z roku III odbędzie się tzw. „kawa obłóczynowa”, czyli wspólny rozrywkowy wieczór kleryków i przełożonych w refektarzu przy kawie, napojach i smakołykach. Rok IV przygotowuje nietrywialne zadania dla kolegów z roku młodszego, po spełnieniu których mogą odzyskać uprzednio zabrane im końcówki od obciętych krawatów. Nie może zabraknąć humorystycznych piosenek w wykonaniu nowo obłóczonych na temat przełożonych oraz tradycyjnego odśpiewania hymnu „O Filozofio, jak ja cię kochałem”, którego zwrotki traktują o wykładowcach różnych dziedzin filozofii. Takie wydarzenia, obok modlitwy i nauki, pomaga budować wspólnotę i integrować się wzajemnie.