16 − eleven =

Jubileusz 25-lecia święceń kapłańskich 27 maja 2020