four + 7 =

Egzamin „Ex Universa Theologia” 13 czerwca 2019