16 + six =

Archidiecezjalny Odpust ku czci św. Wojciecha 7 maja 2017