four × 3 =

50. rocznica święceń kapłańskich Księdza Arcybiskupa Metropolity 21 czerwca 2020

Wspólnota GSD pragnie w dniu jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich Księdza Arcybiskupa Metropolity, życzyć dużo siły i łaski na czas niełatwej posługi duszpasterskiej. Niech Matka Boża opiekuje się Jego Ekscelencją i ochrania Go swoim płaszczem. Niech błogosławieni Męczennicy Gdańscy wypraszają potrzebne dary Ducha Świętego i wzmacniają cnoty wiary, nadziei i miłości.