ten − five =

Jubileusz 40. lecia Odnowy w Duchu Świętym 30 listopada 2018

W piątek w katedrze oliwskiej odbyła się uroczysta Msza święta z okazji 40. rocznicy powstania diecezjalnych struktur Odnowy w Duchu Świętym. Eucharystii przewodniczył ks. biskup Zbigniew Zieliński wraz z kapłanami zaangażowanymi w działania ruchu charyzmatycznego. Podczas homilii ksiądz biskup przypomniał początki oraz historię powstawania tego dzieła. Dodał, że we współczesnym świecie ludzkość nie potrafi dostrzec Bożej miłości, przez co wydaje nam się, że jesteśmy samowystarczalni. Po Mszy świętej odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa uwielbienia prowadzona przez członków Odnowy w Duchu Świętym.