four × 3 =

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego25 marca 2022