one × 3 =

Uroczystość NMP Królowej Polski3 maja 2019