thirteen − five =

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski2 maja 2020