fifteen − 9 =

Peregrynacja symboli ŚDM28 listopada 2015