osiemnaście + dwanaście =

Narodowe Święto Niepodległości11 listopada 2022