1 + trzynaście =

Jutrznia z wyznaniem wiary przed święceniami diakonatu8 grudnia 2022