9 + dziesięć =

Jutrznia z wyznaniem wiary przed święceniami diakonatu8 grudnia 2022