five × four =

I rocznica ingresu Metropolity Gdańskiego28 marca 2022