3 × cztery =

I rocznica ingresu Metropolity Gdańskiego28 marca 2022