pięć × dwa =

Dziękczynienie za posługę ks. Andrzeja21 stycznia 2016