osiemnaście + trzynaście =

Droga Krzyżowa na Kalwarii Wejherowskiej10 marca 2023