eighteen + four =

80. rocznica urodzin ks. prof. Andrzeja Kowalczyka20 lutego 2020