four × 5 =

50. rocznica śmierci bpa Edmunda Nowickiego10 marca 2021