7 + 2 =

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski3 maja 2021