three + 3 =

12. rocznica święceń kapłańskich Księdza Prorektora7 czerwca 2018